Gwalior Gharana Gurus
Balkrishnabuwa Ichalkaranjikar
(1849-1926)
Vishnu Digambar Paluskar
(August 18, 1872 - August 21, 1931)
Vinayakrao Patwardhan
(22 July 1898 - 23 August 1975)
Dr. Sudha Madhusudan Patwardhan